Login: hasło:
 
   
  Aktualności | O nas | Oferta | Kontakt z nami | Rejestracja
   
 
 
 

Oferta

Komunikaty

 

Zapraszamy do korzystania:

  • z archiwum fotograficznego
  • z profesjonalnych usług
  • z bogatych doświadczeń
  • z wysokiej jakości oferty
  • z naszych dobrych cen
  • z gotowości do współpracy

W sprawach złożenia zamówienia na zdjęcia, zlecenia nam wykonania sesji i fotoreportażu oraz dokumentacji video, a także pośrednictwa autorskiego prosimy kontaktować się z biurem agencji - kliknij Kontakt z nami>>>

Klientom pragnącym korzystać z możliwości przeglądania naszych archiwalnych zasobów i aktualnych tematów znajdujących się na naszej stronie WWW i pobierania z niej zdjęć - po porozumieniu się z nami zakładamy konto klienta - kliknij Kontakt z nami >>> .

Do założenia konta klienta potrzebne są następujące dane: nazwa firmy, siedziba, nip, nazwa i adres filii lub innej jednostki organizacyjnej, telefon kontaktowy, adres mailowy, dane osoby upoważnionej do korzystania . Jeśli już porozumiałeś się z naszym biurem i dysponujesz niezbędnymi danymi, to zapraszamy do założenia konta - kliknij Rejestracja >>> .

W archiwum agencji dysponujemy zdjęciami utrwalonymi zarówno na nośnikach elektronicznych, jak i na negatywach, diapozytywach oraz w postaci odbitek. Zdjęcia z tych tradycyjnych nośników są również przez nas skanowane i archiwizowane w postaci cyfrowej.

Zdjęcia do Klientów możemy dostarczyć za pośrednictwem Internetu lub przez kurierów.

Poniższa oferta adresowana jest do wydawców czasopism:

A. Warunki publikacji:

  1. Udzielamy licencji niewyłącznej do jednorazowej publikacji zdjęć udostępnianych klientom z naszego archiwum
  2. Zdjęcia użyte muszą być podpisane zgodnie z zamieszczonym podpisem (autor/agencja lub agencja)
  3. Ingerencje w integralność zdjęć (np. kadrowanie, szparowanie, fotomontaże itp.) wymagają uzgodnienia
  4. Wypożyczone oryginały zdjęć (np. diapozytywy) muszą być zwrócone do agencji:
wykorzystane w ciągu 14 dni, niewykorzystane w ciągu 7 dni
  5. Udostępnione pliki cyfrowe powinny być niezwłocznie wykasowane, kiedy stały się już niepotrzebne.
  6. Oczekujemy powiadomienia w ciągu 7 dni o wykorzystaniu zdjęć w druku oraz przekazania 1 egzemplarza autorskiego lub udostępnienia pliku pdf (ewentualnie skanu strony).

B. Warunki cenowe:

  7. Cena za jednorazową licencję niewyłączną jest ustalana przez nas według naszej tabeli cenowej dostarczonej klientowi, a uwzględniającej wielkość nakładu czasopisma oraz miejsce i format publikowanego w nim zdjęcia.
  8. Stałym klientom udzielamy rabatów.
  9. Osobnego porozumienia cenowego wymaga wykorzystanie naszych zdjęć w następujących przypadkach:
a/ ze specjalnego działu naszej oferty (m.in. realizacje autorskie);
b/ z prawem wyłączności (np. licencja wyłączna);
c/ w promocji czasopisma w mediach, reklamie ulicznej, itp.;
d/ w reklamie prasowej;
e/ w pracach koncepcyjnych, projektowych i graficznych (np. makiety, numery próbne).

C. Warunki płatności:

  9. Faktury wystawiamy:
a/ wg naszego cennika z dnia przyjęcia oferty, jeśli deklarowany przez klienta termin użycia został       dotrzymany;
b/ z terminem płatności 7-14 dni od daty doręczenia faktury.
     

UWAGA:

  • Wykorzystanie przez Klienta naszych zdjęć oznacza przyjęcie powyższych warunków naszej oferty.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY !

***

   


Istniejemy pod nazwą EPOKA od 1996 roku, a biorąc pod uwagę wcześniejszą współpracę fotograficzną dwóch współzałożycieli agencji - J. Macieja Goliszewskiego i Jacka Woźniaka, naszymi korzeniami, a więc i zawartością archiwum, sięgamy aż 1980 roku, a w pewnych przypadkach nawet dalej.

Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osobistych osób, których wizerunek przedstawiają zdjęcia uzyskane w naszej agencji, przede wszystkim przez stworzenie szczególnego kontekstu ich wykorzystania, opatrzenia komentarzem słownym etc. - spoczywa wyłącznie na wykorzystującym/publikującym zdjęcia.

Wiesz o ciekawym wydarzeniu - skontaktuj się z nami - mail: kontakt@epoka.waw.pl

 
  Aktualności | O nas | Oferta | Kontakt z nami | Rejestracja